Lajme

SHIKONI PR.EKSE/ Nëna H.E.Dh Foshnjën Në Ka.Na.L, Shp.Ëto.Het Nga Qe.Ntë En.Dac.Akë(VIDEO)

Një foshnje e hed.hu.r në ka.nal të u.jër.ave të ze.za në Kaithal është sh.pëtu.ar nga dy qe.n en.da.cakë.
Kamerat e sig.uri.së tregojnë nënë duke h.ed.hur vajzën e vogël në kanal të mb.ësh.tjellë plas.tm.as pranë Dogra Gate në Kaithal.
In.cid.enti ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit të së shtunës.
Ndërk.ohë dy q.e.n en.d.aca.kë d.ëgjojnë zërin e fëmijës duke qa.r.ë. Ata fil.loj.në të l.eh.in dhe shkojnë në drejtim të fëmijës.
Më pas e nxjerrin vajzën nga kanali i uj.ëra.ve të z.e.za.
Disa kalimtarë i vunë re dhe njoftuan p.olici.në lokale.
Po.lic.ia e dërgoi vajzën në Spi.t.alin Civil Kaithal, ku po i nënshtrohet traj.timit m.jek.esor.
Mjekët thanë për mediat se foshnja ishte gja.llë por në gjendje k.riti.k për jetën dhe se po bëjnë gjithçka për të sh.pëtu.ar vajzën që peshon vetëm 100 gram.

Pasi shë.n.deti i saj të përm.irë.sohet, ajo do dë.rgo.het në sp.ita.l.

Comment here