Lajme

Ky Eshte Eurodeputeti Nga Franca Qe Votoi Kunder Liberalizimit Te Vizave Dhe Jep Goditje Mbi Ceshtjen E Shqiperise Se Madhe !!

Ky Eshte Eurodeputeti Nga Franca Qe Votoi Kunder Liberalizimit Te Vizave Dhe Jep Goditje Mbi Ceshtjen E Shqiperise Se Madhe !!

Euro deputeti francez, Thierry Mariani, bashke parti.aku i Marine Le Pen, parti kjo e krahut te djathte eks.trem francez ka thene se grupi i tij ne Parla.mentin Evropian, ka para.qitur hapur fobine ndaj shqiptareve dhe ka shkruar kun.der deshires per zgjerim te Komi.sionit Evropian, duke thek suar Shqiperine dhe Kosoven.

Gjith ashtu thote se kane shpre.hur qendrimin e tyre kunder libera lizimit te vi.zave per Kosoven.Ne Bruksel, ne debatin rreth Ballkanit. Edhe nje here, grupi yne, fuqi.shem perseriti kundershtimin e deshires se Komi.sionit Evropian per zgjerim te BEse, në veçan.ti të Shqiperise dhe Kosoves, si dhe refu zimin tonë per t ia hequr vi.zat Kosovës, ka shkruar Mariani.

Comment here