Lajme

Ka vetëm një muaj jetë, këtij 17-vjeçari nuk i ik.ën buzëqeshja nga fytyra

Një i ri 17-vjeçar është d.iag.nos.tifik.uar me ka.nc.er dhe i ka mbetur vetëm 1 muaj kohë për të je.tuar. Ai i ka kaluar Krishtlindjet në sp.ita.I dhe nuk e ka he.qur në asnjë moment buzëqeshjen e tij nga fytyra.

Joseph Lunn u dërgua në sp.it.aI në muajin prill duke menduar se ka a.pan.desi.t, por mori lajmin shk.atër.u.es, ai v.ua.nt.e nga sar.koma syn.oviaIe. 17-vjeçarit nga Mitcham në jug të Londrës, iu tha se vu.na.te nga një ka.n.er i pash.ë.rues.hëm, i cili prek një në një milion njerëz.

Pas shtatë raundeve të kimi.oterapisë rra.skapitëse, Jozefi vazhdoi të jetojë jetën e tij sa më normale të jetë e mundur. Ai shkoi në shkollë, luajti kriket dhe madje aplikoi për të shkuar në universitet për të studiuar fiziologjinë sportive.

Pasi u shërua nga një o.per.a.cion. për të h.equr katër tu.m.o

Comment here