Lajme

E FUNDIT/ Kush Eshte Gruaja E Albin Kurtit ?? Zbluohet Gjithcka Mbi Te Dhe Jeten E Saj…

E FUNDIT/ Kush Eshte Gruaja E Albin Kurtit ?? Zbluohet Gjithcka Mbi Te Dhe Jeten E Saj…
Rita Auge stad Knudsen – eshte norve gjeze, me profe.sion nje Studiuese e Lartë në NUPI (Instituti Norvegjez i Punëve Ndërkombëtare) dhe pjese e Grupit Kërkimor për Siguri dhe Mbrojtje, dhe ajo punon veça nërisht kundër-terr orizmin dhe an.ti- radika.lizimin.Shtyp reklamen per ti pare video/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ajo eshte drejto.reshe menaxhuese e Konsor ciumit për Kërkime mbi Terr. orizmin dhe Kri min Ndërkombëtar, dhe e lidhur me C-REX (Qendra për Kërkime mbi Ekstre mizmin në Uni.versitetin e Oslos, në Norve.gji).
Speciali.zimi kryesor i Ritwes është mbi terr.orizmin, ekstre.mizmin dhe vlerësimin e rrezikut të lidhur me radi.kalizmin, konceptin e radi.kalizmit, kunder-terr.orizmin në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe historinë e vetw.vendosjes në politikën ndër.kombetare dhe ligjin ndër kombëtar, pwrveç Ballkanit e sidomos të Kosovëws.Shtyp reklamen per ti pare video/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Comment here