Lajme

Gjenerali Amerikan Çon Pesh Gjithe Ballkanin Me Fjalet Qe I Tha Per Shqiperine Gjate Stervitjes Defender 21

Gjate ster vitjes semadhe ne Portin e Durresit, po demo nstrohen aftesite nder vepruese te Shteteve te Bashkuara me ushtrite par.tnere te NATOs, per sigurine ne Ballkanin Peren.dimor dhe rajonet e Detit te ZI.Shefi i Shtabit te Per gjithshem te Ushtrise shqiptare, Bajram Begaj, ka mbaj.tur fjalen e tij duke hapur ceremonine. Sipas Begajt kjo ster.vitje dhe perzgjedhja e Shqiperise ve ne dukje rende.sine e pozicionit tone strate.gjik ne nje rajon te brishte por edhe vlere.simin e rolit te vendit tone. Hvp mark,etIng un 5 svkonda vazhdo PVMJET EKSKLVZlVE

I uroj mire seardhjen gjithe personelit amerikan ketu dhe i si.guroj qe mikpritja shqiptare nuk do ti zhgenjeje. Shtepia e shqip.tareve eshte e Zotit dhe e mikut. Se bashku jemi te gatshem te per ballemi me çdo veshtiresi, ka thene Begaj.Me tej fjalen e ka marre Gjene.rali amerikan dhe Komandant i Komandes Euro.piane te SHBA, Tod Walters. Ky i fundit ka vlere.suar Shqiperine si nje komb qe ka luajtur rol te madh ne pa.qen ne rajon, teksa ka kerkuar qe pan demia mos materiali.zohet ne krize sigurie.Ai ne fjalen e tij ka thek.suar se me ane te stervitjes Defender Europe 21, vendet ale.ate te NATOs perfshire Shqiperine do te for.cojne muskujt dhe do te permiresojne gati shmerine ne te gjitha aspektet..

Comment here