Lajme

Liridona, pilotja e parë e helikopterit në Fo rcat e Si gurisë së Kosovës

Fo rcat e Sigurisë së Kosovës u kth yen në Us htria e Kosovës.
Shteti me shum vu ajtjee më në fund u bë me Us htrinë e vet.
Liridona Baftjari nga fshati Malishevë në Gjilan, është pilotja e parë e helikopterit nga ra dhët e F SK-së, Fo rcave të Si gurisë së Kosovës.

Fo rcat e Si gurisë së Kosovës u kthyen në Us htria e Kosovës.
Shteti 11vjeçar më në fund u bë me Us htrinë e vet.

Liridona Baftjari nga fshati Malishevë në Gjilan, është pilotja e parë e helikopterit nga ra dhët e F SK-së, Fo rcave të Si gurisë së Kosovës.

Liridona ka qenë në ntogere në F SK ndërsa tani mis ioni i saj do të bëhet edhe më i qa rtë si pjesë e Us htrisë së Re publikës së Kosovës.
Ajo është shkolluar në Turqi.

Comment here