Lajme

“O Zot, shpr esat tek ty” Shikoni çfarë l otësh derdh ky baba për të birin që op erohet në z emër

Nensi është veçse 17 vj eç, por një aks ident a utomobilistik bëri që një pjesë e aortës së tij të çahej. Ai po u dhëtonte nga fshati Shirgjan i Elbasanit me disa sho kë, e jeta iu rr ezikua. U shtrua në sp ital, ndërsa shpr esat për jetën e tij sh uheshin.

Familja e Nensit nuk kishte m undësi të pa guantë ndë rhyrjen për të shp ëtuar djalin. Por shqiptarët nuk e lanë vetëm 17 vj eçarin. Paratë për ad oleshentin u mbl odhën në kohë r ekord dhe i riu hyri në op erim.

Nensi e kreu nd ërhyrjen ndërsa sot emi sioni “Shq iptarët për Shqiptarët” sjell për herë të parë p amjet pr ekëse, teksa prindërit e Nensit pr esin me p adurim një përgjigje… a do t’ja dalë djali?E në pr itje e sipër, babai i Nensit, d erdh lot d ëshpërimi për të birin. Zotit i lutet, që i biri të dalë me s ukses nga nd ërhyrja në pjesën e ç arë të aortës.

“O Zot, o Zot… shpr esat tek ty, Ti përpara, unë prapa”.

Comment here