Lajme

LAJM I MADH Eksklvzivisht Po Ndodhë Edhe Kjo Gje Per Here Te Pare Tek Ne Per Trupat E FSK-Se

LAJM I MADH Eksklvzivisht Po Ndodhë Edhe Kjo Gje Per Here Te Pare Tek Ne Per Trupat E FSK-Se

Për herë të parë Ministria e Mbroj,tjes do të ketë buxhet prej 100 milionë eurosh.Për herë të parë që nga theme,limi Ministria e Mbrojt,jes do të ketë buxhet prej 100 milionë euro,sh.Në njofti,min e bërë nga faqja zyrtare e Lëvizjes Vetëvendosje thuhet se Qeveria Kurti ka për prior,itet që të kemi një forcë të gatsh,me për mbroj,tjen e vendit, njofton Klan Kosova.“Kor,niza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024 e miratuar në mbledhjen e 10-të të Qeverisë parasheh që, duke filluar nga viti i ardh,shëm, buxheti vjetor i Ministrisë së Mbr,otjes për herë të parë të jetë mbi 100 milionë euro. Qeveria Kurti ka për prioritet që të kemi një fo,rcë të gatshme për mbroj,tjen e vendit dhe për të kontribuuar në paqe,n dhe siguri,në globale”, thuhet në njoftim. Hvp mark,etIng un vazhdo PVMJET EKSKLVZlVE

Comment here