Lajme

Shkenctari nga Rusia:Në vitin 2600 njerëzit do të jenë të раvdеkѕhëm, do të udhëtojnë në kohë e do të ngjaIIin të vdееkurit

Turchin ia ka dedikuar punën e tij kërkimore ndje kjes së pa vd eksh mërisë, i nxitur nga vde kja e një mikut të tij të fëmijërisë, kur ai ishte vetëm 11 vjec.Ai ka publikuar disa libra mbi subjektin dhe së fundmi ka shkruar një dokument të quajtur “Klasifikimi i qasjeve drejt ringjalljes teknologjike”.Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Bashkë me kolegun e tij studiues Maxim Chernyakov, ata detajojnë katër rrugë të ndryshme drejt pa vd eks hmërisë, në mënyrë që çdo lexues “të zgjedhë vetë aventurën që dëshiron”. Kështu nëse njëri plan i zgjatjes së jetës dështon, janë edhe tre të tjerë për të përdorur, sipas idesë.“Vd ekja duket si një ngjarje e përhe rshme, por në të vërtetë nuk kemi asnjë provë për pakthyeshmërinë e saj”, shkruajë autorët.Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Comment here