Lajme

Mi liarderi Shqiptarë: Vajza ime mund të ma rtohet me Serb ose Z ezak, Por KURRË me Shqiptarë?

Një mi lioner me p rejardhje shqiptare që je ton në SHBA e që është i njohur si pr onar i shumë ka zinovo dhe ko mpanive të ndr yshme për pr odhimin e lo jërave të fa tit ka d ërguar një p orosi shumë të vr azhd deri tek vajza e tij.

Vajza e milionerit shqiptar Edlira edhe pse ka qenë në një lidhje me një shqiptarë ajo është detyruar nga i ati i sajë që ta ndërpret lidhjen me shqiptarin pershkak se sipas tij shqiptaret duan vetem me interes e jo me dashuri. / Ju ftojmë që ta hapni vid/eon për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluziv;

Comment here