Lajme

Ngjarja që t r o n d i t i Greqinë! Policia më afër se kurrë autorëve, identifikohen 80% e tyre, “kyçi” i çështjes është piloti. Psi kologja e 20-vjeçares ne tel ashe te medha, ja cfare u zbulua nga dë shmina e saj

ATHINË– Policia gr eke është më pranë se kurrë p r a n gosjes së autorëve të v r a s j e s së 20-vjeçares Carolina Crouch, disa javë më parë në banesën e saj në Greqi. Sipas mediave greke, efe ktivët kanë arritur që të verifiojnë rreth 80% të të përfshirëve në ngjarje, të cilët dy shoh et se janë 10-15 persona. Ishte bashkëshorti i saj, piloti 32-vjeçar Haralambos Anagnostopoulos, ai që kontrolloi 150 ide n tikite për të dalë në 15 më de çiz ivet. EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Megjithatë, për çdo rast, Policia i merr me re erva d ësh mi të e pilotit për faktin se ai ka qenë në pr e s i on të madh dhe fytyrat e a g r es o r ë ve kanë qenë të mbuluara. Ndërkohë probleme janë shfaqur edhe për ps ik ol ogen e të resë, e cila dë sho i në Polici pak kohë më parë. Presidenti i shoqatës, Vasso Boukouvalas tha se “ps ikol ogia” e Caroline, Eleni Mylonopoulou ka shk elur rregullat e profesionit, ndërsa shtoi se nuk ka as diplomë dhe as licencë për të ush truar profesionin.

“Gazetarët e kanë iden tif ikuar si psikologe, por ajo nuk është. Ka k r y er, për më tepër, dy sh ke l je etike. E para është që psikologut i ndalohet të dë shmojë në ndjekjen p e n a le, ose të mb r ojë klientin e tij. E dyta është se është e nda luar të tregosh atë që të ka besuar dikush. Nuk ka rëndësi nëse vajza ka v d e k ur,”-përfundoi ai.

Comment here