Lajme

Lypësi gjen portofolin e një mil ioneri dhe priti 3 ditë për të, por do q ani pse i pasuri në fund i kërkoi f alje në gj unjë lypësit

Një ditë, një lypës po ecte duke kërkuar një vend me turmë për të fituar disa monedha. Në anën e pasme, kishte një qese e cila mbante nje pal rroba te tij, pala e vetme e ndryshme nga ato qe kishte veshur.
Papritmas, duke ecur pa një portofol të shtrirë në tokë,iu afrua dhe pa se nuk ishte askush perreth.HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

Ai më pas e mori portofolin dhe e hapi.
Ai u tr on dit kur pa një grumbull të trashë parash brenda me disa karta krediti dhe një kartë identiteti.
Ai e dinte se do të ishte mirë ta kthente atë te pronari i saj i lig jshëm. Pra, vendosi të qendroje në atë vend duke shpresuar që pronari i portofolit do të shfaqej.

Në fund të fundit, personi i cili e kishte hu mbur këtë portofol do të ishte shumë i shqetësuar nga atëherë dhe do ta kërkonte. Ai nuk g uxonte ta linte portofolin atje, pasi dikush i papërg jegjshëm mund ta shihte atë dhe të merrte paratë dhe kartat e kreditit.

Edhe pse ai ishte një lypës, kjo nuk e justifikonte ate për të vje dhur paratë e dikujt tjetër.
Pa e kuptuar, dita u kthye në natë. Lypesi kishte pritur një ditë, por pronari ende nuk u shfaq.
Përfundimisht, ai vendosi të priste për disa ditë të tjera.

Së fundi në ditën e tretë, pa një njeri që po ecte në vendin ku lypesi gjeti kuletën.
Ai dukej se po kërkonte diçka të rëndësishme. Pastaj, njeriu e pa lypësin dhe u afrua tek ai,duke e pyetur në mënyrë mospërfillëse: “Hej l ypës! A ke parë ndonjë portofol te shtrirë këtu? ”

Comment here