Lajme

Albin Kurti ”shokon” të gjithë !! Vjen me kundërpërgjigje ndaj Ambasadorit Kosnett…

Albin Kurti ka dekla.ruar se kerkesat per asociacion nje etnik nuk po vijne nga njerez te thjesht, por nga poli.tikanet e fqinjet veriore. Ai edhe nje here ka per seritur se Kosova nuk mund te kete aso.ciacion mbi baza etnike.
Per me teper ka thek.suar se kjo eshte definuar mire edhe ne akt.vendimin e vitit 2015 te Gjykates Kushte tuese.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Keshtu eshte per.gjigjur mengjesin e se enjtes, krye ministri Albin Kurti, derisa ka komen.tuar per KosovaPress dekla.ratat e ambasadorit amerikan Philip Kosnet. Ky i fun.dit te merkuren ka thene se Kosova e ka dety.rim te themeloje asociacionin e komu.nave me shumice serbe.

Kurti ka dekla.ruar se Kosova e ka nje aso ciacion te komunave dhe ky eshte funk sional.

Nuk men.doj qe eshte e mundshme ne rendin juridik dhe kushte tues te Kosoves te kete asociacion mbi baza etnike. Mund te kete aso.ciacion te komunave mbi baza zhvilli more, mund te kete mbi baza gjeografike.

Ta zeme aso.ciacion te bjeshkeve te Rugoves, te male.ve te Sharrit ose te Lumit Lepenc. Por aso ciacion mbi baze etnike nuk mund te ka.loje as sa i perket frymes e as germes se Kusht etutes se Kosoves. Dhe prakti.kisht nje gje te tille e ka thene edhe akt vendimi i Gjykates Kushtetuese i publi.kuar me 23 dhjetor te vi.tit 2015, tha Kurti.

Comment here