Lajme

Kjo është arsyeja se përse premtja është ditë e shenjtë dhe dita e lutjes së Madhe: Allahu sjelltë të mira dhe shëndet për çdo shqiptar

Siç dihet dita e premte është dita më e mirë e javës për muslimanët. Me ajetin e sures El-Xhum’a:“O ju që besuat, kur thirret ezani për namaz ditën e xhuma, shpejtoni për të dëgjuar hytben dhe për të falur namazin e xhumasë dhe lini shitblerjen.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Kjo është shumë e dobishme për ju nëse e dini.” janë caktuar momentet e kësaj dite të cilat muslimani nuk guxon t’i lëshojë.

Sipas hadithit që e regjistron imam Buhariu ekziston shkaku se pse u caktua dita e premte si ditë e zgjedhur: Allahu e ruajti ditën e premte nga popujt që ishin më parë.

Hebrenjtë e zgjodhën ditën e shtunë, të krishtertë të dielën, andaj Allahu na e dha neve dhe na obligoi ta nderojmë ditën e xhuma. Dhe bëri që rendi të jetë: e premte, e shtunë dhe e diell. Ashtu siç e shtuna dhe e diela vijnë pas të premtes, në të njëjtën mënyrë ata do të vijnë pas neve dhe në Ditën e Gjy kimit. Ne jemi të fundit në këtë botë, ndërsa të parët në botën tjetër dhe ne do të gjykohemi para të tjerëve.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Comment here