Lajme

Vëllezërit e mi, mos u ktheni! Unë, mami dhe babi jemi të gëzuar që s’ju kemi pranë

E diel, nuk lexova asnjë la jm. Nuk e hapa celularin, deri tani. Ora 00.30, e zyrtarisht ishte e hënë. Fotografia e një djali 20 vj eç shfaqej ngado, diku një fr agment nga l ibri i mikut tim Liridon Mulaj, diku një bisedë i ma gjinare, le xova, l exova, lexova edhe një tjetër, jo l ajme, miq të mi lexova.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Të gjitha shoqëruar me im azhin e një djali me sy të kaltër, një djali që kush e di ç’ëndrra kishte. Dhe çdo herë mendoja s ytë e nënës së tij që e kish p ërcjellë për punë duke i dhënë u ratat, por që kush e di ç’zj arr po ia d igjte tani sytë.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Në sytë e tij, pashë ën dr rat e dy vëllezërve të mi që nisën të punonin njëri 16 e tjetri 17 vj eç, në r estorante të shtr enjta, në k omplekse verore që ishin kr ijuar me sh erre, sh antazhe apo p azare malli e njerëzish. Në sytë e tij u përp oqa të gjeja ën drrën e një të riu. Im vëlla punoi dy v ite për të blerë një kitarë, ai djalë nd oshta donte një ko mpjuter, ose nënës t’i blinte syzet që i janë vjetëruar, që s ytë e saj ta shihnin p ërpjekjen e tij, sytë që sot h umbën dr itën.

Comment here