Lajme

Lajm i r ëndë : Kërkohet t’i nd alohet hyrja në Kosovë Edi Ramës

Lajm i r ëndë për Edi Ramën: Kërkohet t’i nd alohet hyrja në Kosovë

Pas f orumit që u mbajt në Maqedoni ku edhe u n ënshkrua një ma rrëveshje ndërmjet Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë, kanë vë rshuar r eagimet ku ndër kr yeministrit shqiptar, Edi Ramës.

Ana listi dhe pr ofesori nga Amerika, Binak Maxharraj, përmes një shk rimi ka g oditur Edi Ramën, pas ma rrëveshjes të quajtur Ballkani i Hapur, për lëvizjen e lirë të m allrave.
Lajm i r ëndë për Edi Ramën: Kërkohet t’i nd alohet hyrja në Kosovë

Pas f orumit që u mbajt në Maqedoni ku edhe u n ënshkrua një ma rrëveshje ndërmjet Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë, kanë vë rshuar r eagimet ku ndër kr yeministrit shqiptar, Edi Ramës.

Ana listi dhe pr ofesori nga Amerika, Binak Maxharraj, përmes një shk rimi ka g oditur Edi Ramën, pas ma rrëveshjes të quajtur Ballkani i Hapur, për lëvizjen e lirë të m allrave.

Maxharraj thotë se, Rama po punon ku ndër shqiptarëve duke u rr eshtuar krah Serbisë. Ai kërkon nga Kosova që ta shpallin non grada në Kosovë.

Maxharraj thotë se, Rama po punon ku ndër shqiptarëve duke u rr eshtuar krah Serbisë. Ai kërkon nga Kosova që ta shpallin non grada në Kosovë.

Comment here