Lajme

Milaim Zeka : Nese Vetevendosja E Fiton Prishtinen, Une Do Ha Ba gla…

Milaim Zeka prap: Nese Vetevendosja E Fiton Prishtinen, Une Do Ha Ba gla…

Milaim Zeka: Nese Vetevendosja E F iton Prishtinen, Une Do Ha Ba gla…

Ga ze ta ri Milaim Zeka ne pr o fi li n e tij ne fa cebook ka dhe ne disa me n di me dhe di sa pr ovokime per pa rtine e Albin Kurtit – Veteveondjse.

Ai shkr oi qe “Nese Albin Kurti dhe Vetevendosja e f iton Prishtinen at ehere une do jem ai njeri qe do ha ba gla”.JU FT0JM TE SHTY.PNl LlNKUN ME P0SHT

Keshtu de klarohet Milaim Zeka i fr ustruar ne nje emi sion tel eviziv i cili du kshem du k et se ka hes ape te pa sqa ru ara me pa rtin e Albin Kurrit!

Comment here