Lajme

Ush tari i KFOR-it në Leposaviq: Përshëndet Gazetarin Serb me gíshtin e mesëm

Ush tari i KFOR-it në Leposaviq: Përshëndet Gazetarin Serb me gíshtin e mesëm

Përpos Njësive Spe ciale të P olicisë së Kosovës dhe xhand armërisë serbe, në pikat në veri të vendit po qëndrojnë edhe pjesëtarë KF OR-it.JU FT0JM TE SHTY.PNl LlNKUN ME P0SHT

Një prej pjesëtarëve të kon tingjentit hungarez të KFOR-it ju tregoi gi shtin e mesëm gazetarëve serbë në Leposaviq.

Mediet serbe këtë gjest të ush tarit e morën si tregues të qëndrimit të KFOR-it ndaj serbëve dhe për kri jimin e ush trisë së Kosovës.

Ndryshe, situata sot u te nsionua pasi serbët do gjën Qendrën e Regj istrimit të Automjeteve në Zubin Potok.

Comment here