Lajme

E Tme.Rrshme: Shikoni Se Si Një Grua Turke Su.Lmon Dy Gra Dhe Ia Heq Mbulesen Njërës Prej Tyre

E Tme.Rrshme: Shikoni Se Si Një Grua Turke Su.Lmon Dy Gra Dhe Ia Heq Mbulesen Njërës Prej Tyre

Një grua turke su.lmo.i pa pritmas dy gra të mbuluara që po linin shkollën me terma vu.lg.arë, për shkak të hi.xhabit të tyre. Kur e pyeta për arsyen, gruaja vazhdoi su.lm.in e saj dhe u përpoq të hi.qte njërën nga mb.ulesat e kokës së grave. Ak.si.den.ti, i cili ndodhi në qytetin e A..danës, la një ze.mër.im të madh në qarqet fet.are dhe kons.erv.atore.// JU FT0JM TE SHTY PNl LlNKUN ME P0SHT

Kur e pyeta për arsyen, gruaja vazhdoi su.lm.in e saj dhe u përpoq të hi.qte njërën nga mb.ulesat e kokës së grave. Ak.si.den.ti, i cili ndodhi në qytetin e A..danës, la një ze.mër.im të madh në qarqet fet.are dhe kons.erv.atore

Comment here