Lajme

Habit Rama: Nuk Mund Ta Kuptoj Pse Shqiptarët Shkojnë Në Greqi Të Punojnë Në Bujqësi, Por Jo Në Shqipëri Kur Kushtet Janë Më Të Mira?!

Habit Rama: Nuk mund ta kuptoj pse shqiptarët shkojnë në Greqi të punojnë në bujqësi, por jo në Shqipëri kur kushtet janë më të mira?!

Habit Rama: Nuk mund ta kuptoj pse shqiptarët shkojnë në Greqi të punojnë në bujqësi, por jo në Shqipëri kur kushtet janë më të mira?!
Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Shqipëria, një vend në zhv illim, r enditur si vendi me më pak tokë bujqësore për frymë në Europë, ka 14% ose 100 mijë he ktarë të të gjithë s ipërfaqes bujqësore në Shqipëri, të papu nuar, të pashfrytëzuar, djerrë.

Nga të gjitha pr oblematikat e fermerëve dhe p engesat e dala nga po litikat bujqësore të ndj ekura, shfr ytëzimi i tokës dj errë duket të jetë një rrugë e gjatë dhe me gr opa.

Eksp erti i b ujqësisë dhe th emeluesi i Agro Consulting, z.Ervin Resuli thotë se për sa kohë që q everitë në vendin tonë nuk e ka primare bujqësinë, është sfi dë e pamundur për fermerët shqiptarë që t’i shfr ytëzojnë h apësirat bujqësore në masë dhe kjo situatë i dërgon ata të punojnë në të njëjtin s ektor, por në vendet e tjera.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Comment here